Joker TNC S. A.

ul. Trembeckiego 5,
35-234 Rzeszów,
NIP: 526-11-62-514
REGON: 011915633

Kapitał Zakładowy 12 848 700 PLN wpłacony w całości
KRS 0000509372 Sąd Rejonowy dla Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego
BDO 36301